facebook

Polityka prywatności

z dnia

NiniejszaPolityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji naurządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usługświadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez 2FindGrzeszkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Łodzi.
 
I. Definicje
 
 1. Administrator - oznaczaspółkę 2Find Grzeszkiewicz Spółka komandytowo-akcyjna, wpisana do rejestruprzedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w ŁodziXX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000390626, o kapitale zakładowym w wysokości 50 00000  zł, w całości opłaconym , któraświadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp doinformacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, wszczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane naurządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stroninternetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznaczaCookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogaelektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznaczaCookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem stronyinternetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lubaplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) wdomenie(ach) www.2find.pl, www.2find.com.pl
 6. Urządzenie - oznaczaelektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostępdo Serwisu.
 7. Użytkownik - oznaczapodmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą byćświadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa oświadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 
 1. Stosowaneprzez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Wszczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do UrządzeńUżytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowaniazłośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywaneprzez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywaniaich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies doswojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisubędzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • Konfiguracji serwisu
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
  • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
   1. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   1. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
  • Świadczenia usług reklamowych
 2. Administratorusługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lubuzyskiwania dostępu przez Cookies

 
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotycząceplików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępuprzez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowaw zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarkiinternetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostaćzmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługęplików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ichkażdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółoweinformacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są wustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnychfunkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektórefunkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.